Artikel 1- Algemeen

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Ars Longa te Drempt betreffende de online verkoop en verkoop in de winkel en de levering en betaling van meubels en andere producten en/of diensten.

1.2
Ars Longa houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden, de meest actuele versie vindt u op onze website www.ars-longa.nl.

Artikel 2 – Betaling

2.1
De betaling van producten moet voldaan zijn, voordat Ars Longa levert.

2.2
De artikelen van Ars Longa worden geleverd tegen de prijzen, die gelden op de datum van aankoop en vermeld staan op de website of in de showroom van Ars Longa in Drempt, zet- en druk- en andere fouten voorbehouden.

2.3
Bij verkoop in de winkel is een aanbetaling van minimaal 20% de standaard.

2.4
Bij beëindiging van de overeenkomst of annulering van de bestelling vervalt de aanbetaling.

2.5
Alle prijzen zijn, indien anders vermeld, in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele verzend- of bezorgkosten.

Artikel 3 – Bezorging

3.1
Ars Longa bezorgt zelf geen producten. Aansprakelijkheid bij voorvallen ligt bij de betreffende bezorgdienst of, indien deze zelf vervoert, bij de koper.

3.2
Meubels die door Post NL bezorgd worden, vallen onder de garantievoorwaarden.

Artikel 4 – Garantie

4.1
Artikelen worden altijd voor verzending door ons gecontroleerd. Mocht er een mankement of schade zijn bij aankomst bij de klant, dan zullen wij beoordelen of deze schade te wijten is aan vervoer of zijn oorzaak heeft in een productiefout. Bij het laatste kan een artikel gerepareerd of omgeruild kan worden.

4.2
Mocht u na de aflevering, schade ontdekken dan dienen er foto’s van het probleem naar Ars Longa te worden verzonden. Hiermee wordt een inschatting gemaakt van het probleem, zodat hiervoor een oplossing gevonden kan worden.

4.3
Houten meubelen worden meestal met de hand gemaakt en kunnen soms enigszins afwijken van modellen en tekeningen. Hout is gevoelig voor grote schommelingen in luchtvochtigheid. Ondanks dat het hout zorgvuldig wordt gedroogd kan het werken (kleine scheurtjes of een beetje wijken). Dit geldt voor alle houten meubelen, ongeacht de winkel die ze levert. Houd daar dus rekening mee als u hiervoor kiest. Ars Longa geeft hierop geen garantie.

4.4
Kras- en breukgevoelige meubelen, waaronder de Marokkaanse mozaïektafels dienen in de winter droog te staan. Wij geven geen garantie op beschadigingen ten gevolge van vorst in combinatie met vocht.

4.5
Garantietermijn geldt vanaf de dag van de levering.

4.6
De afnemer kan in de volgende gevallen géén beroep doen op de garantiebepalingen:

indien er sprake is van verwaarlozing door de afnemer,
indien de installatie of montage van de meubels op ondeskundige wijze is/zijn uitgevoerd,
indien de afnemer wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden (w.o. reparaties die niet in overleg met Ars Longa zijn verricht)
bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik,
bij beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen,
indien het product niet volgens de gebruikelijke, geadviseerde wijze is onderhouden of geplaatst,
indien het product wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires,
indien producten worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door Ars Longa echter geen defect geconstateerd kan worden,
indien de garantietermijn verstreken is,
indien het product afgeprijsd is.

Artikel 5 – Opslag

5.1
Producten kunt u na aanbetaling maximaal 2 maanden kosteloos bij ons op laten slaan. Dit geldt niet voor aanbiedingen en/of acties.

Artikel 6 – Offertes

6.1
Alle offertes opgesteld door Ars Longa zijn vrijblijvend, 1 maand geldig en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.

6.2
Prijsvermeldingen op de internetsite www.ars-longa.nl, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.

Artikel 7 – Overeenkomsten

7.1
Overeenkomsten met Ars Longa zijn tot stand gekomen, nadat een bestelling of reparatie-opdracht op haalbaarheid is beoordeeld en mondeling, schriftelijk of per e-mail is bevestigd door Ars Longa. Ars Longa heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig worden ingelicht.

7.2
Goederen blijven eigendom van Ars Longa, totdat de gehele betaling heeft plaatsgevonden.