Duurzaam hout?

Het is misschien bekend dat het merendeel van de meubels bij Ars Longa afkomstig is uit Indonesië.

In Indonesië wordt een groot aantal bomen gekapt voor export en voor de aanleg van palmplantages. Deze activiteiten gaan ten koste van de flora en fauna en zijn niet duurzaam te noemen. Bij Ars Longa zijn we ons bewust van het belang van de effecten van gekapt hout in Indonesië. We moedigen een kritische blik op het gebruik en kopen van hout aan en vinden het belangrijk dat ons houtgebruik duidelijk is. Vandaar dat we in deze blog meer informatie over ons hout geven. Want hoe zit het eigenlijk met de duurzaamheid van het hout van Ars Longa?  

In Europa dient al het geïmporteerde hout aan bepaalde eisen te voldoen. De Europese wetgeving controleert daarom de invoer en duurzaamheid van het hout dat ons land binnenkomt. Sinds 2013 stelt de EU dat alle producten die vanuit Indonesië geïmporteerd worden gefabriceerd is  van duurzaam gekapt hout en dat de import van producten die hier niet aan voldoen strafbaar is. Ook onze producten zijn dus gemaakt van ‘duurzaam hout’.

Oke, “duurzaam hout”, wat is dat dan?

Duurzaam hout betekent o.a. dat er gelet wordt op de directe omgeving van de bomen. Ook zijn er afspraken gemaakt over herbeplanting na de kap. Één van deze afspraken houdt in dat het bekapte land enkel opnieuw beplant mag worden met dezelfde soort tropische bomen als daarvoor. Daarnaast wordt er gekeken naar de veiligheid en gezondheid van de mensen die met het hout werken. De regels hiervoor zijn in de wetgeving beter bekend als de EU Timber regulations. De hierbij horende overkoepelende organisatie is ‘The European Trade Federation (ETTF)’. Zie voor meer informatie over de wetgeving en recente updates onderstaande links.

Maar, is het dan niet beter om Europees hout te kopen?

Er zijn verschillende argumenten vóór en tegen tropisch hout. Een groot voordeel is dat het de ontwikkeling van de exporterende landen, in ons geval Indonesië, stimuleert. De economie van de landen die het tropisch hout exporteren is volop in ontwikkeling en profiteert van de hierdoor ontstane werkgelegenheid. De kap, productieprocessen en export van bewerkt hout heeft zo een grote invloed  op de ontwikkeling van de plaatselijke economie en levensstandaarden. De houtindustrie is een van de belangrijkste industrieën van Indonesië en heeft daarom een grote invloed op de welvaart van de bevolking.

Daarnaast kan een grotere vraag naar duurzaam tropisch hout juist oerwouden redden. Als deze vraag stijgt, zullen de plaatselijke bewoners inzien dat ze met dit product geld kunnen verdienen en zal de productie van duurzaam hout stijgen. Boskap voor palmplantages kan juist worden voorkomen als men inziet dat duurzaam hout meer oplevert. Twee vliegen in één klap dus!

En het verschepen van het hout dan?

Een blijvend nadeel van het exporteren van hout is dat het verschepen van hout CO2 uitstoot met zich meebrengt. De gevolgen hiervan zijn relatief klein maar daarom niet onbelangrijk.

Het FSC (Forrest Stewardship Council) is een non-profit organisatie die sinds 1993 actief duurzame kap promoot. Volgens het FSC wordt de CO2 uitstoot die vrijkomt bij de transport van het hout veelal weer in balans gebracht door de herbeplanting van de bomen. Doordat duurzame houtkap ervoor zorgt dat de bossen herplant worden zorgen de bomen er bij de groei door dat er CO2 opgenomen worden. Het hout wordt doorgaans, zoals vaak gebeurt bij het aanleggen van palmplantages, niet verbrand en de CO2 blijft in het hout.

Duurzaam hout betekent dus dat er wordt gelet op het navolgen van regels rondom de boomkap en import. Wij kopen in bij vaste producenten, zodat wij enige zekerheid hebben waar ons hout vandaan komt. Verder brengen wij ook meerdere malen per jaar een bezoek aan Indonesië en aan onze producenten om met eigen ogen te zien hoe alles in zijn werk gaat. Wij hopen dat deze informatie nuttig is, mochten er nog vragen zijn, stel ze gerust! Verder, mocht er iets zijn waar je meer over wilt weten, geef een reactie onderaan de pagina. Wie weet schrijven we er de volgende keer wat over. 

 

Zie hieronder de gebruikte bronnen:

Geef een antwoord